Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

TIẾNG TƠ ĐỒNG VỌNG

Tha thiết đàn ngân gợi khát lòng

Sương thanh thao thức rạng vầng đông
Nghe mơ trong gió lời cao nhã
Lắng tiếng tơ đồng xao xuyến mong.

Nguyễn Văn Thái


THƯƠNG QUÊ

Bão nổi mây vương buốt cõi đông
Thương quê lũ lụt khắp phương đông
Trời thu viễn xứ xa thăm thẳm
Vọng một ngày về thỏa ước mong. 

Thu Giang Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét